I Sverige finns mängder av spännande, intressanta, välkomponerade och professionella tidningar och magasin för alla åldrar, intressen och smaker. Du hittar magasin både i pappersform och online. Sina favoritmagasin kan man prenumerera på för att alltid enkelt och bekvämt få hem dem i brevlådan. Andra kan man gå till biblioteket för att läsa. De flesta magasin har dessutom idag en hemsida samt skickar ut nyhetsbrev där man kan få ett urval av de viktigaste nyheterna.

Shot of a content mature couple sitting in their living room reading the newspaper and using a laptop

Skillnaden mellan ett magasin (eller tidsskift) och en dagstidning är främst att magasinet inte kommer ut lika ofta som dagstidningen, men även framtoningen i innehållet skiljer sig åt. Dagstidningen riktar in sig på att förmedla dagsfärska nyheter av allmänintresse, medan magasinet har en speciell genre eller inriktat på ett specifikt ämnesområde. Målgruppen hos magasinet är i regel smalare än dagstidningens målgrupp, som egentligen är den stora massan. Tidskrifter och magasin finansieras ofta till stor del av prenumerationer, lösnummerförsäljning och annonser som finns i tidningen. Om magasinet ska få ett så kallat utgivningsbevis så måste den komma ut på regelbunden basis och med minst fyra nummer varje år. Ett utgivningsbevis är en form av intyg. Intyget utfärdas av antingen Patent- och registreringsverket eller Myndigheten för Radio och TV. Dessa intyg grundar sig i tryckfrihetslagen och yttrandefrihetsgrundlagen. Utgivningsbevis kan även i vissa, specifika fall utfärdas till webbplatser av olika slag. Då krävs bland annat att det finns en ansvarig utgivare, vara öppen för allmänheten och ha anknytning till Sverige.

De flesta av magasinen i Sverige finns samlade hos Sveriges tidskrifter som är landets största branschorganisation inom media och medievärlden. Där hittar du ungefär 340 av de mest kända och uppskattade magasinen och tidskrifterna i landet. Tidningarna och tidskrifter i Sverige kan delas upp i olika områden. Du hittar tidningar och magasin som är politiska, fackbundna, rena magasin, veckotidningar, kundtidningar, personaltidningar, branschmagasin och så vidare. Exempel på magasin är Allt om mat, Antik & Auktion, GolfPunk, Damernas Värld, Fiskejournalen, Kamratposten, Magazine Café, Teknikens Värld, Vi i Villa, Veckorevyn och Tidskriften Akvariet. Som sagt, det finns ett magasin för varje ålder och smak. Utbudet är enormt!