Magasin har länge varit en framgångsrik publikationsform som har lockat läsare med möjligheter till fördjupande och långläsning. Det har också gjort att magasinet har stått på en stabilare grund än kusinen dagstidningen när det gäller till stora omdaningar. Ändå står även magasinet inför förändringar. I takt med att nya teknologiska förändringar har sett till att rita om spelplanen för pressen har också magasinen tvingats till självrannsakan och se över sina betallösningar. Resultatet har blivit nya och innovativa sätt att få in inkomster för sina reportage. Medan magasinet lär finnas kvar i en eller annan foReading news on digital tabletrm under mycket lång tid framöver pekar en hel del på att det kommer att ske i en ny tappning.

Skälet är förstås att allt mer material flyttar över till nya plattformar. Medan den tryckta tidningen var en viktig revolution för några hundra år sedan är det ingen som spärrar upp ögonen vid åsynen av ett tryckt pappersark. Visst kan det finnas en härlig känsla i att få bläddra i ett nytryckt magasin, men det har också sina nackdelar. Det tillkommer merkostnader när det gäller att leverera tunga magasin till butiker och hushåll – och det kostar både ekonomiskt och miljömässigt att trycka innehåll på papper. Därför har tekniska nyheter som läsplattor och datorer sett till att ta över mycket av magasinmarknaden.

Det har förändrat sättet som publicister och utgivare väljer att ta betalt. Ett konkret exempel på det är försöket att sälja individuella reportage. I en tidsålder där texter länkas och delas på olika sociala medier är det ofta unika artiklar som lockar flest läsare. Genom att låta läsare enbart köpa texter som de är intresserade av istället för hela magasin kan de nå nya målgrupper som annars kanske inte skulle visa intresse för produkten. Nackdelen är att det kan vara svårare att sälja tillräckligt många texter för att få kostnaderna att gå ihop.

Magasinens största inkomstkälla är fortfarande reklam. Oavsett om det gäller annonser för gräsklippare eller klockor lever magasinen på att annonsörerna fortsätter att betala för att synas. Så länge utgivarna och redaktörerna visar förståelse för utvecklingen bör de kunna överleva in i den nya tidsåldern.