Trädgårdsskötsel är ett ämne som förenar många världen över, och det är därför inte förvånande att det finns ett stort utbud av magasin i ämnet att välja mellan.

Ett av alla dessa magasin är Allt om trädgård, som ges ut av Bonnier tidskrifter. Allt om trädgård är den marknadsledande tidningen inom ämnet trädgård, och har i princip varit det ända sedan den började ges ut år 1993. Förutom i Sverige ges tidningen också ut i Norge och Danmark, där den har namnet Haven för alle respektive Alt om Haven. Enligt magasinet själva riktar de in sig på inspiration och ”handfasta råd” om trädgård.daisies-1534023_960_720

En annan gigant inom magasinvärlden är Allers, som också har ett särskilt magasin om livet i trädgården, med namnet Allers Trädgård. Allers Trädgård har getts ut sedan 1998, och utkommer i åtta nummer per år. Allers Trädgård har en något mindre upplaga jämfört med Allt om trädgård: 54 200 jämfört med Allt om trädgårds 86 200.

Aller media kan dock skryta med ytterligare ett magasin om hem och trädgård i sin utgivning, och räknar man samman dessa två magasins upplagor bräcker de Bonnier: Drömhem och Trädgård, som detta andra magasin heter, har en upplaga på 40 900. Drömhem och Trädgård gavs ut för första gången år 2005. Detta var en följd av att tidningarna Din trädgård och Äntligen hemma slogs ihop, vilket skedde då de fortfarande gavs ut av LRF Media. År 2013 såldes dock hela varumärket till Aller media. I Drömhem och Trädgård blandas det klassiska innehållet i ett trädgårdsmagasin med tips och reportage som snarare har med inredning och livet hemma att göra, till exempel hur man smaksätter isbitar, eller smarta sätt att använda diskmedel. Det är med andra ord ett bredare magasin än Allt om trädgård och Allers trädgård. De två sistnämnda magasinen kan å andra sidan gå in djupare på sitt specialområde, trädgård.

Något annat som kan intressera den trädgårdsintresserade är Skanskabyggvaror.se, där det finns ett brett utbud av växthus som passar alla typer av trädgårdar. Sannolikt kan man få all inspiration och alla tips man behöver inför att bygga ett växthus från något av magasinen ovan.