Sveriges utbud av tidningar och magasin sträcker sig över en bred front och riktar sig till många olika målgrupper. När det handlar om branschinriktade magasin kan man hitta ett utbud för allt från stora organisationer till mycket små magasin med en smal genre. Hos Sveriges Tidskrifter får man nästan 400 träffar när man söker på branschtidningar. Somliga branschtidningar vänder sig till alla intresserade medan andra är mer inriktade på yrkesutövare. Gemensamt för branschtidningar är att de ofta är upplysande, vetenskapliga och verklighetsförankrade och inte sällan kopplade till aktuell forskning inom de områden som berör branschen.

Tablet on a desk - Health and Medical

Några exempel på branschtidningar är Skogen som vänder sig till skogsbruksintresserade, Byggindustrin, vilken fungerar som Sveriges ledande branschtidning för samhällsbyggnadssektorn och Tandläkartidningen, som är ett uppskattat magasin för tandläkare Stockholm och resten av landet. Det finns mängder av fler branschinriktade magasin som tar upp intressanta ämnen och presenterar nyheter och forskning som rör det specifika området. Områden som täcker in olika typer av branschtidningar kan även vara livsmedel-, hotell- och restaurangmagasin, handels- och butiksmagasin, teknikmagasin vilket spänner över oändligt många förgreningar inom olika branscher, magasin som rör fordon, transport och fordonsteknik, energi och miljö, turism, plåt och ventilation, magasin inom motorbranschen och så vidare.

Hur ofta ges magasinen ut då? Det kan variera. Vissa magasin utkommer bara en gång i kvartalet medan andra ges ut exempelvis varje månad. Hur omfattande magasinen och innehållet är kan dessutom skilja sig åt avsevärt. På en branschtidning arbetar både fast anställda journalister och fotografer tillsammans med redaktören. Dessutom brukar magasinen i olika hög grad köpa in välskrivna artiklar och reportage från frilansande journalister för att fylla ut innehållet. Det som presenteras i magasinen kan vara av varierande karaktär beroende på mediets inriktning och målgrupp, men i regel är det en blandning av högaktuella ämnen som ska utbilda, engagera och upplysa läsaren, samt till viss del ibland även vara underhållande. I läkartidningen exempelvis kan man läsa om ny, intressant forskning och nya rön, olika fall inom läkarvården och man kan få läsa om spännande personer som har varit med om något eller har viktiga saker att förmedla.