Innehållet i de svenska magasinen skrivs av duktiga skribenter och journalister. Vissa av dem är anställda med en fast tjänst inom organisationen medan andra jobbar som frilansande skribenter eller journalister. Några är återkommande och skriver kontinuerligt för samma uppdragsgivare medan andra frilansjournalister skriver enstaka uppdrag här och där för olika magasin.

Om man har en bred kunskapsbas eller starkt intresse inom en viss genre eller bransch så kan man med fördel vända sig till ett specifikt magasin med förslag om artikeluppslag, men det går lika bra att med lite påhittighet komma på spännande idéer till artiklar som man kan presentera för chefredaktörerna på de olika magasinen. Väljer man ett ämne som man inte redan kan så får man lägga ner tid och engagemang på att läsa in sig på ämnet.

Fördelarna med att arbeta som frilansjournalist eller skribent är många. På Driva Egets sajt kan man läsa om många fördelar, exempelvis friheten det innebär. Man kan välja när och var man jobbar, och har stor frihet att styra över sitt arbete så länge man håller sig till deadlines. Några av de nackdelar som kan finnas är pressen att hela tiden se till så jobben finns där, för utan jobb finns det ingen inkomst.

Reporter working late at night and smoking in his office, 1950s film noir style.

Hos Journalistförbundet kan man få många tips om man är intresserad av att börja arbeta som frilansjournalist. Många som tidigare varit anställda på exempelvis en tidning eller ett magasin övergår sedan till att bli frilansande bland annat för att man längtar efter den frihet som det ger. Det kan även vara en följd av exempelvis neddragningar och uppsägningar. Hos Journalistförbundet kan man till exempel få tips om hur man tar betalt, och hur mycket det är rekommenderat att man tar betalt. Det gäller att inte ta för lite betalt. Man bör tänka på att den summa som man fakturerar ska räcka till moms, skatt, egenavgifter, pension och de kostnader som är förenade med företagandet, för att ta några exempel. De allra flesta frilansare startar eget, vilket underlättar bland annat faktureringen till uppdragsgivarna. Hos Verksamt får man många handfasta tips och råd när det kommer till frilansjournalistik, och där kan du även få instruktioner hur du steg för steg går tillväga för att dra igång verksamheten.