Under de senaste 30 åren har historieintresset ökat allt mer i Sverige. Det är ofta Peter Englund, med sin bok Poltava från 1988, som anklagas för att ha satt snöbollen i rullning. Det fanns fler orsaker som man med lite perspektiv kan få syn på. Förlaget Historiska media hade redan funnits en tid och koncentrerat sin utgivning på böcker om historia. De hade dessutom startat sitt magasin Populär historia. Alltså fanns det redan ett historieintresse vid den tiden som ett förlag kunde kultivera. Sverige stod dessutom inför en omvälvande tid med diskussioner om att träda in i EG och en allt mer ifrågasättande hållning till var vi kom från som kultur och samhälle. Det började bli tid att vända på en hel del stenar och se vad som gömde sig därunder. Allt detta undersökande har lett fram till ett aldrig skådat historieintresse i Sverige och dessutom i ett flertal andra länder som även de försöker förstå sina rötter. Ansökningarna till universitetens historiekurser har under samma period varit stor, vill du söka själv kan du träna på högskoleprovet. Idag finns det en hel del magasin i Sverige och andra länder som vill kapitalisera på detta historieintresse, eller sprida historisk kunskap. Här presenteras några av dem.

Populär historia

Den här tidskriften har kommit ut sedan 1991 och var alltså tidigt ute att rida på historievågen. Numera kommer det ett nytt nummer i månaden. Tidningen tar ett brett grepp om allt inom historia med många kunniga artiklar om vitt skilda epoker och ämnen. De skriver också om nya böcker som handlar om olika historiska ämnen. Tidningen ägs numer av Bonniers.

Allt om historia

Denna tidning har givits ut sedan 2005. Den kommer numer ut med 14 nummer om året. Tidningen ska slås ihop med magasinet Världens historia från och med mars 2019. Världens historia ges ut av förlaget bakom Illustrerad vetenskap, och både deras egen historietidning och Allt om historia har samma stil som magasinet Illustrerad vetenskap, det vill säga en förkärlek för spektakulära artiklar om sådant som en bredare allmänhet förväntas köpa lösnummer på. Den historiska vederhäftigheten i de båda magasinens artiklar är inte så hög, utan fokus ligger mer på en god berättelse och häftiga illustrationer. Huvudfokus för det nya magasinet blir förmodligen på Hitler och andra världskriget.

Forskning & Framsteg

Det här populärvetenskapliga magasinet tar upp vitt skilda ämnen inom vetenskap, men de ägnar en stor del av utrymmet åt historia och arkeologi. I Forskning & Framsteg är artiklarna lärda men skrivna på ett lättsammare sätt än i de rent akademiska tidskrifterna. Man får veta saker på riktigt, vilka forskare som har deltagit och hur forskningsfronten ligger. Vill du lära dig om historia läser du med fördel F & F och Populär historia och lämnar de spekulativa tidningarna på hyllan.

Några andra magasin

Det har startat en hel del andra populärhistoriska magasin under senare år. Dessa är bland andra Företagshistoria, Militärhistoria, Historiskan och Släkthistoria. Historiskan tar upp historien ur ett kvinnoperspektiv och Släkthistoria försöker möta släktforskares behov. Det finns numer även svenskspråkiga historiemagasin från andra länder i butikerna. Ett sådant exempel är National Geographic History.